Dominantní žena v rodině - klady a zápory

Co si myslíte, že je rozdíl a jak velký je mezi mladými páry, které se právě zaregistrovaly, a rodinnými příslušníky, kteří byli oddáni více než tucet let? Vlastně je. A ten rozdíl je občas obrovský. Novomanželé, kteří sní o šťastném rodinném životě, oženili se, nedostávají ani část tohoto žádoucího štěstí, protože jsou již oddáni. Proč je všechno tak smutné? Musíte přiznat, že mnozí v jejich mládí jsou myšlenky o rodině, o štěstí, velmi blízké a stejné. A obecně je ideální ideální rodina?

Důležitou roli ve vztazích hraje vzájemné porozumění s rodiči, koncept vedení v rodině, finanční pohoda, romantické vztahy v rodině, jednoduchá schopnost komunikovat v rodinném životě manželů a mnoho dalšího. Právě zde dochází ke střetu mezi existujícími rodinnými hodnotami a moderními progresivními pohledy na život, na jeho intenzivní rytmus.

Zde a získat změnu rolí ve společném životě! A ne vždy to pravé. Koneckonců, vidíte, že sladění vlivu ve vztahu mezi ženou a mužem je klíčem k rodinnému štěstí!

A pokud je vše nějak víceméně definováno mužským vlivem: člověk je hlavním nositelem v rodině, který je zodpovědný za sebe a za všechny ostatní členy rodiny, pak situace s rolí ženy v moderní rodině zdaleka není transparentní. Již po staletí, již zavedená tradice - vykonávat ženská ramena péče a problémy domácího zlepšení, pohodlí, výchovy, hygieny a čistoty v domě, krásný a chutný stůl, prochází dnesvelmi dramatické změny v jednotlivých moderních rodinách. Je třeba poznamenat, že tyto povinnosti jsou široké a vyžadují spoustu času, úsilí a energie. Moderní život je takový, že prakticky nikdy nesetkáte se ženou, která je schopna zůstat doma několik dní a pouze se věnovat úklidu. I přes dobré příjmy svých manželů, mnoho žen, všechny stejné, jít do práce.

Ale je to úplně jiná věc, když jsou příjmy ženy dost hmatatelné a vážně přispívají do rodinného rozpočtu. Ačkoli v tomto případě jsou domácí práce přidány k úředním povinnostem v pracovním týmu. Jen velmi málo lidí je zruší!

Je známo, že ženy jsou mnohem odolnější než muži. A to je jedna z vlastností, které odlišují ženy od mužů. Nekrasovova slova o hořící chýši a cválajícím koni jsou pro dnešní ženu velmi důležitá.

Nejdůležitějším faktorem společného soužití je pro oba manžele jejich osobní kvality a vzájemná úcta.

Situaci, kdy je manželka úspěšnější než manžel, není tak těžké představit. Ano, stává se, že manžel vydělává méně než manželka. S téměř absolutní jistotou lze říci, že i když žena na tuto skutečnost nezaujímá pozornost, v každém případě to zraní hrdost člověka. Jeho sebevědomí bude zmírněno. Žádný manžel souhlasí, že je plný v případě, že plat jeho ženy je vyšší. Pokud tomu tak je po celá léta, pak bude mít manžel přiměřeně dojem, že není šéfem.

A tady je začátekúzkostné rodinné vztahy! Vyvstává otázka: pokud člověk není hlavním výdělečným činitelem, hlavou rodiny, pak jaká role je mu poté přiřazena? A jak dlouho bude tato situace trvat? Tady, samozřejmě, bude hodně záviset na ženě. Jak se chová se svým manželem. Bude schopna ho podporovat v životě a motivovat ho k rodinnému životu, snažit se zvýšit vlastní sebeúctu, zdůraznit svůj význam pro sebe, pro rodinu? Přesvědčte ho o osobních, nepostradatelných pro ni, o kvalitách, důležitosti v domě? No, a pokud žena, která dominuje v domě, se bude donekonečna soustředit na skutečnost, že je to muž v domě, který platí účty a úvěry, pak byste měli být šikovný rozvod. Koneckonců, pár mužů bude tolerovat takové ponížení!

Existují ženy - generálové, se způsoby velitele. Ti, obecně, milenci, aby její manžel na krátkém vodítku. Takové dámy, které vědí všechno a všichni lépe než kdokoli jiný, vyžadují povinnou poslušnost a nezpochybnitelné splnění všech pokynů! Jak dlouho bude můj manžel přemýšlet!

Ačkoli není tajemstvím, že v některých rodinách se manželé zcela dobrovolně, na základě vzájemné dohody, mění role. Dominantní žena vydělává peníze v rodině a muž má roli v peci a péči o děti.

Otázkou je, jak je to pravda? Připomeňme si však Bibli, řekněme, že správné a správné rozdělení rolí v manželském životě je především úkolem asistentky. Ať se dá říci cokoliv, je to správné, když je manžel hlavou rodiny, jejíchránič. Nicméně, manžel a manželka jsou jeden nedělitelný celek. Ani manželka bez manžela, ani bez ní. Jinak bude tento život trochu jako šťastný rodinný život.