Základní principy úspěšné kariéry


 1. Definice jasných cílů . Úspěšný rozvoj kariéry je založen na pochopení a definování vlastních cílů a cílů. Zpočátku je nutné určit, co a kolik chcete dosáhnout v profesionální oblasti činnosti. Profesní cíle a ambice musí být jistě ambiciózní, ale v oblasti 21. století. Přemýšlejte o tom, co byste chtěli udělat, co je pro vás zajímavé a fascinující, objektivně zhodnotit vaše osobní kvality a profesní schopnosti. Lze si představit „ideální práci“ v nejjasnějších barvách a nejmenších detailech a postupovat z ní k vytvoření strategického akčního plánu. Váš plán, a to ani se všemi touhami, nemůže být realizován v krátkém časovém období, ale neměli byste protahovat dosažení svých drahocenných cílů několik desetiletí.
 2. Přizpůsobit se realitě XXI století . Moderní svět podnikání se mění závratně rychle. Bez včasné a plnohodnotné adaptace bude poměrně obtížné nebo dokonce nemožné vylézt vysoko na kariérním žebříčku. Je možné prosadit s naprostou důvěrou stálost změn v legislativním základu, rozvoj sféry výpočetní techniky a softwaru, vznik nových, komplexnějších profesních požadavků. Proto se musíte naučit, jak přijímat změny, považovat je za nové příležitosti a perspektivy, z nichž s touhou můžete získat spoustu výhod.
 3. Vašeprofesní cíle by měly být konzistentní a v souladu s osobními hodnotami . Pouze tento přístup pomůže určit, zda jsou vybrané profesní cíle pro vás opravdu důležité. Harmonie duše a mysli vám pomůže snadněji překonat nevyhnutelné potíže a udržet si pocit nadšení.
 4. Denní práce k dosažení konečného cíle . Snažte se využít každodenních úkolů, projektů a odpovědnosti za konečný kariérní cíl.
 5. Snažte se provádět jakoukoli práci nejvyšší možné kvality . Cílem je výkon 110%. Kvalitativní a včasná práce jistě ocení vedení, kolegové a klienti.
 6. Bez ohledu na profesní oblast činnosti, vzdělání a úroveň dovedností závisí kariérní růst do značné míry na neustálém a mnohostranném rozvoji dovedností a schopností .
 7. Používejte pracovní dobu s maximální účinností a hospodárností.
 8. Naučte se odpočívat. Zapojení se do kariérního rozvoje nezapomeňte relaxovat. Lidské tělo potřebuje plný fyzický, duševní a duševní odpočinek. Váš zdravotní stav závisí na tom, a proto na vaší schopnosti pracovat. Nadměrná návratnost do práce může způsobit stres a přepracování. Cvičte, relaxujte v přírodě, komunikujte s přáteli a rodinou, plně se najíst. Naučte se během prázdnin odloučit se od myšlenek o práci.
 9. Samostudium . Vysokoškolské vzděláváníNesporně důležité pro rozvoj kariéry. Neměli byste se však zastavit na tom, čeho bylo dosaženo v promoci. Pro dosažení profesionálního úspěchu je nezbytné neustálé zlepšování znalostí, dovedností a schopností. Zúčastněte se různých vzdělávacích a vzdělávacích kurzů, naučte se nové počítačové programy, naučte se cizí jazyky, rozvíjejte mnohostranné pohledy na svět kolem nás. Každá nová dovednost je dalším krokem k vašemu cíli.
 10. Najít mentory a rozšířit okruh známých . Významnou roli hraje společnost lidí, kteří mohou poskytovat podporu v obtížných a užitečných radách nebo potřebných známých.
 11. Naučte se překonávat neúspěchy . Ten, kdo nedělá žádné chyby, nedělá nic. Chyby a selhání jsou bez výjimky. Pro úspěšnou kariéru se musíte naučit překonat strach z neúspěchu. Koneckonců, hlavní věc není, kolikrát budete padat, ale kolikrát budete moci vstát a jít na drahocenný cíl, kreslit cenné lekce.