Vzdělávání a rozvoj autonomie u dětí předškolního věku

V budoucnu se nezávislost u předškolních dětí projevuje všeobecným psychologickým vývojem. Je důležité identifikovat iniciativu a podpořit ji. Rozvoj nezávislosti u dětí začíná nočním tréninkem, schopností používat lžičku a vidličku a vyčistit po sobě. Je třeba neustále vzdělávat nezávislost u malých dětí, například se nedoporučuje aktivně zasahovat do záležitostí, které by mělo dítě dělat sám. Čím úspěšnější je výchova k nezávislosti u předškolních dětí, tím úspěšnější budou děti, když se přestěhovají do kategorie žáků.

Projev nezávislosti u malých dětí a podpora iniciativy

Nezávislost je nezbytnou a cennou kvalitou, kterou dítě potřebuje více než jednou za život. Již o jeden a půl roku má dítě touhu po nezávislosti,když rodiče nabídnou pomoc v něčem, na co odpoví: „Ne! Já sám! “Projev nezávislosti dětí je přirozeným projevem touhy po osobním rozvoji. Trvalá podpora je nutná pro iniciativu nezávislosti dětí, navíc na této platformě můžete budovat důvěryhodné vztahy.

Většina rodičů, aby urychlila proces shromažďování na procházku nebo na polikliniku, kvůli pochybnostem o schopnostech dítěte a z různých jiných důvodů má tendenci dělat vše pro něj. Rodiče tak poškozují své dítě, protože ho zbavují projevů nezávislosti u malých dětí, podkopávají důvěru ve vlastní sílu a učí je, že ostatní pro něj udělají všechno. Ve velmi raném věku je dítě velmi silně spjato se svými rodiči, ani se od nich psychologicky neodděluje, ale postupem času, kdy se rozvíjí řeč a aktivita subjektu se zlepšuje, se dítě postupně začíná vzdalovat od své matky a otce. Přirozeně, ani v této době nemůže plně sloužit a potřebovat rodičovskou podporu při vysvětlování všech životně důležitých okamžiků. Nyní dítě stále více používá zájmeno „I“, jeho vlastní jméno se mu stává smysluplnějším a po dvou letech stále častěji říká: „Já sám!“ Pokud rodiče správně využívají své touhy po nezávislosti, mohou ho učit ve druhém roce života. základní akce dítěte: šaty-šaty, praní.

Zřízenísoběstačnost: podpora a rozvoj iniciativy u mladých předškolních dětí

Hlavní chyba rodičů při výchově k nezávislosti dětí spočívá ve zvýšeném opatrovnictví nad dítětem a vyloučení ze své podpory. Vytvoření nezávislosti u malých dětí by mělo začít podporou všech přijatých iniciativ. Úspěch je založen na podpoře iniciativy nezávislosti předškolních dětí ve všech činnostech, akcích a činech.

Pokud rodiče začnou potlačovat touhu dítěte po nezávislosti, může to vést k určitým komplikacím v jejich vztahu. Takové komplikace jsou podobné komplikacím, které se vyskytují v adolescenci, kdy se teenager a chce se zbavit rodičovské péče, ale zároveň nemůže dostatečně posoudit správnost jejich jednání. Rozvoj sebevědomí u předškolních dětí často čelí různým úskalím. Dospělí by měli být připraveni na takové období v dětském životě, protože konflikty, které se v něm vyvíjejí, mohou najít poměrně rychlý východ (v hysterice, náladách, popírání rodičů atd.). První druh protestu proti rodičům je negativismus. V tomto případě dítě nejen neposlouchá a nesplňuje požadavky dospělých, ale snaží se dělat všechno jinak. Toto chování se dále rozvíjí do tvrdohlavosti (je důležité, aby si to neprocházelo s vytrvalostí). Když je dítě tvrdohlavé, trvá na svém, jen proto, žetak chceteDokonce i v charakteru tvrdohlavosti.Ten kluk popírá všechno, co udělal dříve, protest není namířen proti určitému dospělému, ale proti celému způsobu života.Sebe-vůle se vyvíjí, když dítě chce dělat všechno sám, odmítá pomoc dospělých a dosahuje nezávislosti iv těch oblastech, v nichž stále nerozumí a neví.Tam může být také vzpoura proti ostatním a devalvace osobnosti dospělých.V tomto případě se dítě neustále střetává s dospělými, chová se vůči nim agresivně, podle jeho slov jsou slova přísahána rodičům.Postoj dítěte k hračkám se mění, může se na ně začít houpat, odmítat s nimi hrát, jako by byli naživu.

S ohledem na výše uvedené by rodiče měli mít na paměti, že potlačení nezávislosti dítěte může negativně ovlivnit formování jeho osobnosti.

Vývoj a výchova samostatné samoobsluhy u mladších dětí a malých dětí

Pokud si všimnete, že vaše dítě hledá nezávislost, pak vyvstává otázka:Co může moje dítě dělat a proč je ještě malý?Výchova malých dětí k samostatnosti samoobsluhy je klíčovým krokem při přípravě dítěte na mateřskou školu a školu.

Oblast působnosti těchto dětí je zcela odlišná a různorodá, výchova k nezávislosti u malých dětí může být zahájena z takových oblastí, jako jsou:

 • se oblékají a svlékají nezávisle;
 • použijte lžíci a vidličku;
 • pomoci dospělým při provádění jednoduchých úkolů: například pomáhat při sestavování stolu, čistit špinavé nádobí;
 • vyčistit místnost, vyčistit oblečení a hračky.

Samozřejmě samoobslužné dovednosti samy o sobě nevznikají, dítě nejprve potřebuje pomoc dospělých.Vedení rozvoje nezávislosti u malých dětí musí vytvářet určité podmínky pro projevení nezávislosti.Ptáte se?Můžete například vybavit své ramínka na šaty a ručníky na vhodné úrovni pro svůj růst, přidělit určité místo pro skladování svých toaletních potřeb, hraček.

Existují také případy, kdy dítě nevykazuje touhu po samostatné činnosti.Co by v tomto případě měli dělat rodiče?

V této situaci budou dospělí muset ve vzdělávacím procesu uplatňovat větší přísnost.Samozřejmě, že v tomto věku by se mělo veškeré učení uskutečnit hravým způsobem, ale také si pro to musíte vybrat správný čas.Ráno, když je každý ve spěchu, je lepší upustit od procesu učení, ale po obědě je již možné nenápadně, ve hře, začít učit dítě vázat tkaničky, zapínat knoflíky, umýt nádobí atd. Ale i zde je nutné zajistit, aby špatné návyky nebyly upevněny na miminkojako je pomalost.Vidíte-li, že dítě má na sobě dlouhou dobu, pak ho nemusíte chytit a oblékat, můžete k němu jen tak jít a jemně ho pospíchat, ale pouze slovně.Dítě brzy pochopí, že pokud se pomalu obléká, má méně času hrát na dvoře. Pokud se matka začne křičet a přísahat, a ještě více hrozí a zastrašuje, pak se dítě, bojí se udělat něco špatného nebo pomalého, čímž prodlužuje proces poplatků ještě více. A samozřejmě, tato metoda nebude přínosem pro vztah "matka-dítě". V tomto případě je lepší zvolit způsob spolupráce, bude efektivnější.

Jak naučit dítě být nezávislý, pokud se projeví: jak vštípit dovednosti

Dalším důležitým pravidlem, jak vštěpovat nezávislost dítěti: dospělí by si neměli dělat legraci z miminka, pokud by v nepřítomnosti neznámých okolností prokázal známky nedostatku nezávislosti v přítomnosti cizince. Dítě tak vytváří negativní vnímání sebe sama, začíná si myslet, že ho nikdo nemiluje, a to v žádném případě nepomůže rozvíjet jeho nezávislost. Naopak, je lepší podporovat dítě, podporovat jeho každý pokus, pomáhat mu slovně i fyzicky, a pak příště to, co dnes neuspěl, bude mnohem lepší, a časem bude dítě schopno provést tuto akci sám.

Také rodiče, pokud dítě vykazuje nezávislost, stojí za to postupně zvyšovat zátěž, se kterou se dítě může vyrovnat. Pokud například před šesti měsíci vyndal odpadky se svou matkou nebo tátou, může to udělat sám a rodiče si ho mohou vzít do středu.silnice nebo matka bude stát u otevřených dveří, zatímco dítě nese odpadky do odpadkového potrubí, a den po zítřku na něj matka čeká před dveřmi bytu.Před vyučováním dítěte k nezávislosti je důležité jasně definovat rozsah a hranice tohoto aspektu vzdělávání.

Vytvoření a podpora nezávislosti u dětí předškolního věku: jak ji rozvíjet u předškolního dítěte

Toto jsou hlavní body související s projevem /neprojevením nezávislosti dítětem.Podívejme se na etapy, jak rozvíjet nezávislost v předškolním věku, bude to užitečné pro rodiče, protože někdy se k tomu mohou přidávat rozmary a vzteky dítěte.Například, on zvažuje sebe starý dost jednat sám v jistém případě, a jeho rodiče nedovolí jemu dělat to.

 1. Včasný věk.Do 1-2 let se začnou objevovat první známky nezávislosti u dítěte.Vznik dětí v předškolním věku vzniká poměrně rychle a tyto projevy dosahují až do 3. roku.V psychologii je dokonce taková věc jako „krize tří let“, kdy dítě často začíná používat frázi „já sám!“ Tento věk se vyznačuje tím, že dítě chce dělat všechno nezávisle, bez pomoci rodičů.Nicméně v tomto období je nezávislost pouze epizodickou charakteristikou chování dětí.
 2. Podpora autonomie u dětí předškolního věku by měla být upřímná a stálá.Předpoklady pro rozvoj nezávislosti vznikají v roce 2006. \ Tv raném věku, ale pouze ve chvíli, kdy dítě stárne, získává rysy systému, lze ho považovat za osobní kvalitu.
 3. Dospívání. Čas, kdy se dítě snaží odloučit od svých rodičů, potřebuje nezávislost a nezávislost v akcích. Do konce tohoto období, s patřičným vývojem, se konečně tvoří. Dítě už jen dělá něco bez pomoci, ale je také zodpovědné za své činy, své akce plánuje, kontroluje a hodnotí. Dospívající dospívá k poznání, že nezávislost není úplná svoboda jednání bez vnější pomoci a kontroly nad nimi, existuje v rámci určitých norem a zákonů přijatých ve společnosti, její činnosti se stávají smysluplnými a společensky přijatelnými.

Jak pěstovat soběstačnost u mladého dítěte a učit jej

Před zvýšením nezávislosti dítěte je nezbytné určit jeho dovednosti a stanovit cíle pro jejich zlepšení. Nezávislost u malých dětí může být postupně rozšiřována, což přináší nové dovednosti a základní znalosti.

 1. V tomto věku je již možné nechat dítě vybrat si, co chce dnes nosit. Je jasné, že mu musíte vysvětlit, že například na podzim byste neměli nosit šortky, ale z podzimních věcí si může vybrat, co má rád. Dítě si už můžete vzít s sebou do obchodu s oděvy pro děti a nakupovat na základě jeho výběru.
 2. Před vyučováním dítětenezávislosti, není nutné chránit dítě před problémy. Je třeba mu umožnit pociťovat negativní následky jednání jím spáchaných, nebo naopak nečinnosti.
 3. Nezávislost také předpokládá, že dítě má možnost najít si povolání pro sebe a po určitou dobu ho vykonávat bez účasti dospělých.

Jak rozvíjet nezávislost u dospívajících

Rodiče dospívajících dětí by se měli naučit nechat je jít, postupně se zbavit zvyku vést svůj život. V zahraničí byl vytvořen třístupňový program pro rodiče teenagerů, který pomáhá dětem, aby se staly zodpovědnějšími a samostatnějšími.

Před rozvojem nezávislosti pro teenagera musíte učinit první krok - musíte vytvořit seznam toho, o co se konkrétní rodiče starají o chování svého dítěte. Máma by měla psát, že jí to bolí, a ne rodinní příslušníci obecně nebo lidé kolem nich.

Druhý krok - po přípravě seznamu, zdůrazní, co bude mít důsledky pro dítě, a nikoli pro matku nebo otce. Například, když vždy studoval dobře a pak se náhle stal troechnik. Pro dítě je to samozřejmě špatné, a pro některé rodiče je to katastrofa úplně. Ale to se týká pouze dítěte, za to by měl být zodpovědný jen on. Pokud je však matka zavolána do školy, kde jí učitel řekne o špatné akademické disciplíně svého dítěte, pak to platí i pro rodiče.

Třetím krokem je, když maminka již učinila seznam těch akcí teenagerůpřímo ovlivnit její život, musíme s nimi začít pracovat. Nejdříve by se měl člověk vzdát své odpovědnosti za tyto činy, pak pochopit, že dítě je již schopno činit správná rozhodnutí ve všech těchto případech. A konečně musíte nechat svou dceru nebo syna pocítit tuto důvěru.

Samozřejmě existují děti s různými druhy temperamentu a různou rychlostí vývoje, někteří z nich potřebují více času na rozvoj nezávislosti. Ale nemůžete je vinit, a ještě méně srovnávat s dětmi přátel a známých, kteří "ve vašem věku už mohou dělat postel sami ..." Určitě se naučí, a rodiče v této době by měli být trpěliví a dodržovat vyvinuté taktiky.

K posílení autonomie dětí je třeba

.

Manipulace je jednou z nejběžnějších forem lidské komunikace.Pokud mluvíme o manipulaci s dětmi, pak to samozřejmě není skutečná manipulace. Děti manipulují s dospělými skrytými způsoby. Malý člověk nemá za cíl dosáhnout úplné kontroly nad chováním a myšlenkami jiných lidí, protože dítě stále nemůže kontrolovat nejen mimozemšťany, ale také jeho činy, ale není vůbec nutné říkat, že může své akce naplánovat. Děti prostě chtějí dostat to, co chtějí. Pokud však rodiče budou pokračovat s dítětem a dopřát si všechny své rozmary, pak se v tomto případě může stát zvykem s ním a postupem času budepoužívat podobné techniky u cizinců. Bude to jen jeho charakterový rys.

Vyvstává legitimní otázka: proč dochází k podobnému jevu a jak bojovat, pokud se manipulace staly obvyklým způsobem, jak toho dosáhnout? Aby bylo možné podpořit nezávislost dětí, je třeba nejprve zcela důvěřovat svému dítěti, věřit v jeho silné stránky a schopnosti.

Často rodiče, kteří začnou hádat známky manipulačního chování v jednání svého dítěte, je považují za známky vedení. Ale musíte si být vědomi toho, že pokud chování dítěte v nějaké situaci má podobné rysy a začne hádat podle vás, pak to naznačuje, že již vytvořil svůj vlastní model chování a očekává odpovídající reakci rodičů.

Druhým typem rodičů, v jejichž rodině může dětský manipulátor vyrůstat, je spíše dobromyslný, sladký a svědomitý člověk, důvěryhodný a nesobecký. Dopřávají si své dítě, věří, že tímto způsobem mohou kompenzovat své skutečné a imaginární nedostatky.

Třetí typ rodin, ve kterých se děti uchylují k manipulaci, jsou rodiny, v nichž dítě nemá lásku a náklonnost rodičů. S pomocí manipulací děti přitahují pozornost a hledají dospělou lásku. Pokud například dítě obdrželo drobné škrábnutí nebo modřinu, křičí po celé ulici, jako by si zlomil nohu, a matka se ho snaží uklidnit. Dítě začne chápat, že může v takové situaci přijmout potřebnou lásku a péčipřirozeně se bude opakovat znovu a znovu. Totéž se děje s dětskými chorobami. Pomalost, agresivita, hysterie atd.

Existují také rodiny, ve kterých je manipulační chování považováno za normu a je základem rodinných vztahů. Dítě prostě nezná jiné chování a komunikaci lidí, kromě těch, které vidí v rodině. Jak dítě roste a rozvíjí se, dostává všechny potřebné informace o tom, jak se chovat v různých situacích, jak se budují vztahy a komunikace, dostává od dospělých kolem sebe - rodiče, prarodiče a další příbuzné.

Pokud všichni tito lidé manipulují s dítětem, aby od něj získali poslušnost, vykonávání rozkazů, přijímá i tuto verzi vztahu. Dítě začne manipulovat s dospělými, pokud s nimi dospělí manipulují.

Není neobvyklé, že rodiče používají k dosažení svých cílů dítě. Například matka chce drahý rodokmen a řekne dítěti, aby požádala svého otce, aby mu koupil tohoto psa. A matka slibuje, že dá svému synovi nebo dceři novou hračku. Situaci v tomto případě zhoršuje skutečnost, že rodiče dítě využívají pro své vlastní účely, což z něj činí nástroj k dosažení toho, co chtějí. Takové dítě vyrůstá, nevědomky se ocitne v situacích, kdy ho budou používat i jiní lidé.

Proto, pokud rodiče začnou všímat si známek manipulačního chovánímusí jasně pochopit, odkud pochází. Pravděpodobně z vnitropodnikových vztahů, kde se každý den používají manipulativní postoje.

Není tak snadné zachránit dítě před manipulačním chováním, je to poměrně dlouhý proces. Můžete se uchýlit k pomoci psychologa, jednoznačně dodržovat jeho doporučení, ale je lepší začít sami se sebou a především rozpoznat a uvědomit si odpovědnost za takové chování dítěte.

Máma a táta by měli přestat manipulovat s dítětem, uznávat jeho právo na nezávislost a sebevyjádření. Od rodičů se vyžaduje, aby pracovali na sobě a dítě při řešení svých dospělých problémů nepoužívali. Děti, na rozdíl od dospělých, vnímají svět jinak, jsou naivní a důvěřivější a v důsledku manipulativní interakce je ohrožena důvěra v příbuzné a okolní svět. Je třeba naučit dítě zdravou komunikaci a upřímné vztahy příkladem.

Samozřejmě vyvstává otázka: jak škodlivá je komunikace ve formátu manipulace-panding? Na jedné straně není špatné, že dítě je schopno dosáhnout svých vlastních psychologických metod, což mu může pomoci při budování kariéry, ale na druhé straně podle psychologického výzkumu je manipulace znakem neuroticismu. Takový člověk je náchylný k častým depresím, prostě se nedokáže vyrovnat s negativními emocemi a zkušenostmi.

Příklady, jak děti manipulují se svými rodiči.

 1. Dítě je často nemocnénebo přijímá různá zranění.Velmi brzy, dítě si uvědomí, že, s odkazem na jeho špatný zdravotní stav, on dostane od jeho rodičů všechno, co chce: péče, nové hračky, sladkosti, atd. S tímto druhem manipulace, rodiče musí být více zdrženlivý, nemají lisp příliš s dítětem, léčit na jeho vředy klidně a uklidnit ho.
 2. Hyperaktivita. Tato forma manipulačního chování by neměla být zaměňována s hyperaktivitou, která je způsobena psychologickými příčinami. K dosažení rodičovské pozornosti nebo k získání toho, co chcete, se dítě stane nekontrolovatelným, pobíhá po bytě, rozbije všechno kolem, výkřiky, atd. Takové chování je samozřejmě následováno trestem, dítě začne křičet nesouladně. Aby se rodič uklidnil, jsou připraveni splnit všechny své požadavky.
 3. Dítě je příliš podrážděné nebo agresivní.S tímto chováním rychle získá od svých rodičů to, co chce, zejména pokud se to stane na veřejném místě. Abychom v dítěti nevyvolali takové emoce, prostě ho ignorujte v okamžiku, kdy je zlobivý. Když dítě vidí, že dospělí nereagují vůbec na jeho záchvaty hněvu, přestane je praktikovat, protože takové chování mu nepřinese výhody.
 4. Dítě je příliš pomalé.Vyhýbá se tak plnění úkolů nebo povinností domácnosti. Ztráta trpělivosti, maminka nebo táta udělá vše pro něj. Co lze v tomto případě doporučit? Nepomáhejte svým dětským šatůmnebo je, určit čas, přes který se s ním musí vypořádat.Pokud v určený čas není připraven, prostě nechodíte na procházku.Pokud se tímto způsobem chce vaše dítě vyhnout návštěvě mateřské školy nebo kliniky, nechte ho jasně pochopit, že bude muset jít, bude prostě pozdě.
 5. Vzteky. Tak dítě často přitahuje pozornost.Pokud je již ve stavu hysterie, promluvte si s ním klidně as omezením.Pokud to neučiní, jděte tam, kde vás dítě nevidí.
 6. Demonstrační závislost a nepřítomnost.Nadměrná péče o děti může hrát krutý vtip s rodiči, když dítě začne manipulovat s ním.Už ví, jak si čistit zuby, umýt si vlasy, čistit si vlasy, vázat tkaničky a mnohem více, ale před matkou hraje bezmocnost, která je vyjádřena buď v naprosté neochotě něco udělat, nebo v demonstračním zpomalení tohoto procesu.
 7. Přestavení odpovědnosti. Téměř všichni rodiče slyšeli z úst svého dítěte: „To není já, byl to Barsik, který zlomil vázu“, místo Barsika může být bratr nebo sestra, soused nebo spolužák, někdo jiný.Proto se dítě snaží vyhnout trestu za pochybení.Takové chování v budoucnu ho může zbavit nejen úcty od ostatních, ale i od přátel.Proto by rodiče měli namísto křiku rodičům klidně vysvětlovat dítěti, proč se takto nemůžete takto chovat a určitě chválit poctivost.Nesmíse bojí rodičů a věří jim, že cítí, že máma a táta, může všechno přiznat. To je však možné pouze za podmínky, že se dítě nebude bát trestu.
 8. Srovnávací manipulace. Dospívající děti se s větší pravděpodobností uchylují k tomu, i když batolata mohou manipulovat se svými rodiči tímto způsobem. Zde jsou fráze jako „Každý má, ale nemám ...“, „Jiní mohou, ale nemůžu ...“, „Samozřejmě, že dovolíte svému bratrovi hrát na počítači delší dobu ...“ a mnoho dalších. Abyste se s takovým chováním vyrovnávali, nemusíte se bát vypadat jinak než ostatní rodiče, nebo že se vaše dítě může cítit zbavené.

Z výše uvedeného vyplývá následující závěr: pokud vaše dítě reaguje na určité události stejně, znamená to, že s vámi manipuluje.

Aby se dospělí mohli vypořádat s manipulačním chováním, musí se naučit, aby v určitých časech neukazovali soucit s dítětem. Láska se dokáže vyrovnat s lítostí. Je naprosto nezbytné říci dítěti o vaší lásce, ale může to také způsobit manipulaci. Téměř všichni rodiče se setkali s takovými frázemi, které jim byly adresovány: „Kup mi auto s rádiem, pokud mě miluješ, atd.“. Dospělí v případech manipulačního chování mohou říci: „Milujeme vás velmi moc, ale nemůžeme v tu chvíli splnit váš požadavek, počkejte“ nebo „Maminka vás velmi miluje, ale nemůžete si pomoci se slzami smutku“. Takové fráze dají dítěti důvěru v rodičovskou lásku, dostane potřebnéjeho pozornost a manipulace ztratí veškerý zájem o něj.