Rozdíly mezi muži a ženami a typy osobnosti

Kromě fyziologických rozdílů mezi muži a ženami, které jsou určovány vizuálně, existuje také množství genderových rozdílů v psychologických pojmech. Je to částečně způsobeno rodinným a školním vzděláním, kdy rodiče a učitelé záměrně kultivují rysy u dítěte, tradičně umístěného jako „muž“ a „žena“. Většina rozdílů v psychologii mužů a žen položená v genech.

Co odlišuje muže od ženy a fotografii hlavních rozdílů

Lidé jsou rozděleni na muže a ženy a mezi muži a ženami existuje tolik rozdílů, že je vhodné porovnat zástupce těchto dvou pohlaví se dvěma zcela odlišnými galaxiemi.

Jak se člověk liší od ženy z hlediska fyziologie a psychologie? Jaký typ osobnostního vývoje? To vše se dozvíte na této stránce.

Z vizuálního hlediska je rozdíl mezi muži a ženami nejjednodušší a nejjasnější.

Muž:

 • Růst je vyšší, s převahou končetin nad tělem.
 • Délka a obvod hlavy je delší.
 • Ramena jsou široká, pánev je úzká.
 • Hmotnost je větší (vzhledem k páteři).
 • Mírně rovnoměrné ukládání tuku ve vláknech.
 • Odhalený svalový reliéf, pružnější svaly.
 • Vývoj vlasů na obličeji, břiše a hrudníku.
 • Chlupy na hlavě po 14 letech růstu zpomalují.
 • Kůže je drsnější.
 • Mléčné žlázy jsou v plenkách.
 • Typ abdominálního dýchání.

Žena:

 • Růst je nižší, s převahou kmene nad končetinami.
 • Délka a obvod hlavy je menší.
 • Převaha šířky pánve.
 • Průměrná hmotnost je nižší.
 • Relativní převaha tuku s jeho převládající depozicí na stranách, hýždě, stehnech.
 • Hladký svalový reliéf, slabý vývoj.
 • Nedostatek vlasů na obličeji, břiše a hrudníku.
 • Zrychlení růstu vlasů na hlavě po 13 letech.
 • Kůže je jemnější.
 • Vyvíjí se mléčné žlázy.
 • Typ dýchacího hrudníku.

Fyziognomisté v minulosti viděli rozdíl v vzhledu mužů a žen, například v tom, že obličej muže ve tvaru téměř čtyřúhelníku, jeho čelo je méně zaoblené, jeho vlasy jsou kratší, tvrdší, obočí jsou také tvrdší a tlustší; nos ve vztahu k čelu leží téměř na přímce a na konci má mírné zahuštění; nozdry jsou více otevřené, ústa jsou širší, rty jsou tmavší, silnější a hlubší, brada je méně zaoblená. Ve schopnosti zvládnout výrazy obličeje tváře je žena podle fyziognomistů daleko před člověkem.

Podívejte se na fotografii, co odlišuje muže od ženy - všechny znaky zdravého člověka u zdravých lidí jsou zpravidla velmi jasně vyjádřeny:

Rozdíly v psychologii mužů a žen

Existují také psychologické rozdíly mezi muži a ženami a starověcí mudrci vysvětlili hlavní rozdíl mezi mužským a ženským pohlavím rozdílem v sociální odpovědnosti: zatímco muž bojuje za existenci rodiny, žena zajišťuje její vnitřní pohodu a péči o svého manžela a děti.

Hlavní rozdíly mezi muži a ženami v roce 2006. \ Tmorální a psychologický plán je, že člověk je silnější, odvážnější, velkorysejší, blahosklonný, spravedlivější a inteligentnější než žena; žena je slabší, hrozivější, pověrčivý, frivolní a nestálí muži.

V moderních studiích bylo potvrzeno mnoho pozorování starověkých myslitelů a fyziognomistů z minulosti, některé se ukázaly jako neopodstatněné.

Mezi charakteristické rysy všech psychologických typů mužů a žen patří: \ t

Muž:

 • Liší se v koncentraci, žije racionálněji.
 • Chování má tendenci budovat se na základě logických závěrů, zadržujících pocity.
 • Kritický, užší přístup k druhým je neodmyslitelný.
 • Má uzavřenější charakter.

Žena:

 • Emocionální, smyslné. Akty jsou více závislé na touze srdce.
 • V chování převládá instinkt.
 • Existuje intuitivní závěr o lidech v okolí (v obtížných případech - správnější).
 • Má otevřenější charakter.

Údaje z různých studií ukazují, že muži jsou nadřazeni ženám v rychlosti a koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, chápání mechanických vztahů, podle matematického uvažování a ženy jsou nadřazené mužům v manuální zručnosti, rychlosti vnímání, počítání, paměti, plynulosti a dalších úkolů. začlenění řečových dovedností.

Různé psychologické typy mužů a žen mají také společné rysy. Mezi hlavníosobnostní rysy mužů jsou výraznější agresivita, motivy pro dosažení jejich cílů, emocionální stabilita a pro ženy - sociální orientace.

Bylo zjištěno, že ženy jsou ve verbálních schopnostech nadřazeny mužům, zatímco muži jsou ve vizuálních prostorových schopnostech silnější než ženy, muži mají vyšší matematické a technické schopnosti, které v mnoha směrech předurčují rysy profesionální volby mužů a žen.

Druhy psychického vývoje mužů a žen

Porovnání dospělých mužů s tím, co bylo ve věku 13-14 let, známý vědec I. S. Kon si všiml rozdílů.Během mnoha let výzkumu identifikoval tři typy rozvoje osobnosti pro muže, které do značné míry určují jejich budoucí vztahy se ženami opačného pohlaví.

První typ. Muži, kteří se vyznačovali 13-14 letou spolehlivostí, produktivitou, ambicemi, dobrými schopnostmi, šířkou zájmů, sebekontrolou, přímostí charakteru, vstřícností, filosofickým obratem mysli a komparativní spokojeností se sebou samými, si tyto vlastnosti udrželi i ve věku 45 let.Muži s tímto typem osobnosti vysoce oceňují nezávislost a objektivitu, mají vysokou úroveň intelektuální efektivity, pocit pohody.

Druhý typ. Adolescenti, kteří projevují vzpurnost, povídavost, lásku k riskantním činům a ústup od přijímaného způsobu myšlení, podrážděného a agresivního, se v budoucnu často stávají nevyváženými muži se slabou sebekontrolou,charakterizované impulzivností a nestálostí. Tendence dramatizovat jejich životní situace, nepředvídatelnost chování je charakterizuje v dospělosti. Muži tohoto psychologického typu častěji mění zaměstnání.

Třetí typ.Pro osoby tohoto typu - se zvýšenou sebekontrolou - v adolescenci, byla charakteristická zvýšená emocionální citlivost a vlastní absorpce. Jako teenageři se cítili špatně v nejistých situacích, snadno zoufalí úspěchu, byli závislí a nevěřícní. Když dosáhli čtyřicátého výročí, takoví muži zůstali stejně zranitelní a raději se odklonili od obtížných okolností, aby cítili sebelítost, napětí v komunikaci s ostatními lidmi. Mezi představiteli tohoto typu patří nejvyšší procento bakalářů.

Je však třeba poznamenat, že někteří muži se časem značně liší. V některých z nich, například, bouřlivá, napjatá mládež je nahrazena klidným, měřeným životem v dospělých letech.

Existují určité typy osobního rozvoje a mezi ženami je poměrně zajímavá klasifikace žen popsána O. Weiningerem v roce 1910 v knize Gender and Character. V této práci, vlastnosti dvou polárních typů “koketů” a “non-coquettes” být dáván, také jak ženy konfliktu (“meger”) a non-konflikt.

Autor zejména argumentoval, že takový psychologický typ žen jako „flirtuje“, nejasný v milostných záležitostech, milovat kočky, upravovat a dotýkat se, rád přijímá dary. Ale jsou emocionálníbezcitný k dětem. „Nekoketki“ jsou naopak velmi přátelské k dětem, rádi dávají dary, starají se o druhé, dávají přednost psům místo koček. V soukromém životě jsou zpravidla monogamní, z nich vyrůstají dobří učitelé a pedagogové, stejně jako zdravotníci.

Ženy tohoto typu osobnosti, jako „šlechtici“, podle O. Weiningera, jsou náchylné ke konfliktům, intrikám a ničení, přenášejí své chyby na jiné. Jsou velmi konzervativní, ale odvážní a odvážní. "Nemegera" - více nakloněný stavět než ničit, nekonfliktní a neagresivní. Mimochodem, v řadě dalších studií byly tyto typy identifikovány nejen u žen, ale také u mužů, což naznačuje genetickou jednotu pohlaví.

Jak zajímavé se ukazuje:muži a ženy jsou různí lidé a ti samí psychologové je studují a pomáhají jim.