Krize ve věku tří let: konflikty s dítětem ve věku 3 let

Krize tří let věku samozřejmě vůbec není podobná krizi středního věku - ani povahou jejího projevu, ani délkou trvání, ani příčinami jejího vzniku. Ale rodiče nejsou vůbec snazší. Jak se vyrovnat s rozmarem dítěte ve věku 3 let a najít s ním společný jazyk? Jak najít společný jazyk s tříletým dítětem, vychovávat poslušné dítě a zároveň nebránit rozvoji jeho nezávislosti ? Tomuto materiálu je věnována i tato problematika řádné výchovy dítěte do tří let.

Jaké problémy a obtíže vznikají při výchově dítěte ve věku 3 let

Má se za to, že nejtěžším obdobím ve vývoji dítěte je dospívání, kdy vstupuje do samostatného života z oddělení a závislého dětství. Neméně důležitou a obtížnou je však krize ve věku tří let u dítěte, kterou psychologové definují jako zlom v životě dítěte. V tomto věku se dítě psychicky odděluje od matky a chápe podstatu svého „já“. Definuje své místo ve světě kolem sebe a uvědomuje si svou nezávislost a individualitu.Tříletým rysem, spolehlivým ukazatelem procesu dospívání, je skutečnost, že dítě přestane mluvit o sobě ve třetí osobě a vnímá se jako člověk, to znamená, že má sebeuvědomění.

Obtíže při výchově dítěte ve věku 3 let nejsou patologií, ale nezbytnou a nevyhnutelnou skutečností. V mysli dítěte dochází k procesu utváření osobnosti, je určována tvorba základních charakterových rysů, postoje k rodinným příslušníkům a lidem kolem nich, je rozvíjena schopnost interakce s vrstevníky a dospělými ve hře a každodenním životě. Navázání takových složitých vztahů a více spojení je téměř vždy obtížné.

Psychologové tento jev považovali za „krizi tří let věku“ a poprvé ho popsal známý rakouský psycholog Elsa Köhler ve své tvorbě O osobnosti tříletého dítěte. Když hovoříme o tom, co problémy tříletého dítěte jsou nejzřetelněji projeveny, Köhler identifikoval následující příznaky: negativitu, tvrdohlavost, tvrdohlavost, sebe-vůli, oslabení dospělých, protestní nepokoje, touhu po despotismu.

Problémy s dítětem ve věku 3 let: poradenství rodičům při řádné výchově

Až donedávna se poslušný a laskavý kluk náhle stává malým tyranem, který přeměňuje nejjednodušší věc na překonání překážkové dráhy: „nebudeš ji vybírat na procházku, nejezdíš domů,“ na ulici je letní horko, a chodí na procházku jen v gumových botách, "" to je vždyMiloval jsem plavat, a teď nebudete řídit do vany. “

Každá matka může poskytnout tisíce takových příkladů takových psychologických problémů dětí ve věku 3 let: tvrdohlavost, neposlušnost, sebe-vůle a touha jednat v rozporu s logikou dát rodiče do slepé uličky, způsobit zmatek a někdy impotenci. Zdá se, že se ten malý tvrdohlavý člověk raduje z vítězství, které zvítězil, a nadále porušuje rodičovská omezení a prohlašuje se ve válečném stavu s ostatními.

Jak reagovat na rozruch dítěte ve věku 3 let: spank, dát do kouta, zbavit se sladkostí?Využívání přísných vzdělávacích opatření je nejsnadnějším a nejspolehlivějším způsobem, jak překonat krizi konfrontace.

Především musíte pochopit, že s tvrdohlavými tvrdohlavými lidmi nemusíte jednat pouze vy. Ten kluk, který nečekaně získal nezávislost, trpí nejvíce, ale neví, jak s ním zacházet. Chce udělat hodně sám, ale zároveň od ostatních žádá, aby se všechno dělo na jeho vůli. Touha dítěte po nezávislém jednání musí být respektována, ale člověk by se mu neměl ve všem oddávat, potlačovat vzpouru dětí tím, že splní všechny jeho podmínky.

Hlavní doporučení rodičům dětí ve věku 3 let - trpělivost, snaha o analýzu situace a pochopení toho, co vedlo ke konfliktu. Pokud pochopíte důvod pro jeho podráždění, pak skandál může být roztrhaný v zárodku.

Jak reagovat na rozmary tříletého dítěte a bojovat proti nim

Někdy maminka je na vině za konflikt. Slíbila dítěti, že si s ním bude hrát na schovávanou, a ona samatelefonovala se svým přítelem. Je urážlivé pro dítě a klidná rodinná situace se zahřívá z neochoty drobků plnit požadavky matky a touhu udělat opak. Chytrá a spravedlivá matka ví, jak se vyrovnat s rozmarem dítěte ve věku 3 let a jak v tomto případě jednat: musíte požádat dítě o odpuštění a konflikt bude vyřešen. Pokud se omlouváš drobečku, kterou si myslíš pod svou důstojností, znamená to, že nikdy nebudeš mít rovné a důvěryhodné vztahy a s věkem se vzdálenost mezi dítětem a rodiči zvýší.

Někdy příčinou problémů rodičů s dětmi ve věku 3 let je únava nebo přepracování dítěte, nadměrné dojmy z návštěvy cirkusu (zoo, divadlo), nedostatečná pozornost věnovaná rodičům. Dopřejte si s pochopením a účastí na jeho problémech, nebuďte naštvaní v reakci na jeho rozmary, ale obejmout a pohladit rebel tak, aby se necítil osamělý a opuštěný. Psychologové říkají, že dítě ve stresu vyžaduje úzký fyzický kontakt s blízkým. Dokonce i v případech, kdy se dítě staví proti vašemu pohlazení, nezadávejte se dolů a pevně a něžně ho objímejte, aby ve spolehlivých matčiných rukou našel klid a útočiště před všemi problémy.

Pamatujte, že v mozku dítěte převažují procesy vzrušení nad procesy inhibice a zuřící dítě se nemůže uklidnit, i když příčina konfliktu již byla odstraněna a zapomenuta. Pokud máte problémy s výchovou dítěte ve věku 3 let, pomozte mu vyrovnat seemoce, nemůže to udělat sám.

Konflikt často vzniká od nuly, bez sebemenšího důvodu a důvodu, kdy dítě negativně reaguje na všechny požadavky a podněty dospělých, vyžaduje splnění těch absurdních tužeb a svou nezlomností přivede celou rodinu do bílého tepla. Někdy záměrně provokuje skandál na veřejném místě, aby donutil matku, aby udělala ústupky a naplnila svůj požadavek pod vlivem „diváků“. Pravděpodobně jste viděli takové scény v obchodě, když dítě (vaše nebo někdo jiný) prostě spadne na podlahu a je naplněno řevem, který se snaží koupit si vytouženou hračku nebo zakázanou léčbu. Bez ohledu na to, jak moc se vše vaří uvnitř, bez ohledu na to, jak moc by chtěl veřejně naplácat výtržníka, udržet klid a provést nezbytné nákupy. Pak požádejte dítě, aby vstalo a šlo domů nebo na hřiště. V případě poruchy otočte a opusťte obchod. Opuštěný osamocený s cizími lidmi se okamžitě promění v placeného chlapce a následuje vás. Pokud pokaždé, když v takové situaci splníte všechny jeho požadavky, aby nedošlo k odsouzení od ostatních, dítě se naučí manipulovat s vámi a začít naplňovat přání v neautorizovaných cestách. V jejich rodině budou tyto metody účinné a v dětském týmu toto číslo nebude fungovat a vztahy s jejich vrstevníky hrozí, že vstoupí do opozice.

Když malý výtržník požaduje rozmary, zkuste to zachovatuklidnit a vysvětlit, proč jeho žádost nemohla být splněna. Máte-li problémy s dítětem za 3 roky, „nestigmatizujte ho“, nedotýkejte se svého svědomí, ale vážně popište vzniklou situaci. Dítě musí pochopit, že milující matka je nespokojená s jeho chováním a je na něj naštvaná. Dostane se tak k novému emocionálnímu zážitku a ví, že kdokoli může současně zažít protichůdné pocity: „Maminka mě miluje, ale teď se na mě zlobí“.

Malé dítě může být snadno rozptýleno od konfliktu, obrátit svou pozornost k něčemu jinému: začít vyprávět pohádku, ukázat krásný pes, požádat o pomoc při hledání chybějících rukavic atd.

Čím starší je dítě, tím méně je tato metoda pro něj vhodná. Matkám může být snazší přesunout pozornost vrstevníků na jiný subjekt, než vyřešit konflikt jednáním. Tímto způsobem bráníte dítěti najít cestu z obtížných situací a v budoucnu se vyhne nepříjemným zkušenostem a potřebě učinit správnou volbu. Schopnost porozumět konfliktu a nalézt optimální řešení bude pro dítě užitečná v pozdějším životě.

Jak učit dítě ve věku 3 let poslouchat své rodiče

Krize je naštěstí krátká. A přechod dítěte na kvalitativně novou úroveň osobního rozvoje je doplněn vytvořením nového vnímání světa, pochopením vlastních tužeb a záměrů a schopností je analyzovat a vysvětlovat. A nezávislostNezávislost na dospělých je získávána novými rysy a již není založena na vlastní vůli a tvrdohlavosti, ale na získaných dovednostech a schopnosti provádět akce bez vnější pomoci. Kluk je schopen vyhodnotit své činy, je pyšný na své úspěchy a prožívá neúspěchy, ale ne vždy se na ně vždy přiměřeně vztahuje: někdy se chlubí příliš úspěšným podnikáním nebo hlasitě vzlyká kvůli rozmazlenému obrazu.

Chlubit se v tomto věku je charakteristickým rysem psychologického vývoje dítěte, který mu pomáhá zvyšovat vlastní sebeúctu a člověk by neměl být hrubě a náhle přerušen „boaster“.

Je však nutné pozorovat hranice, jejichž křížení hrozí, že se přisuzuje neexistujícím zásluhám a vítězstvím.

Nedostatečné uznání jeho úspěchu ze strany dospělých, a dokonce i neustálých prohřešků a obvinění z lenivosti a neschopnosti, činí dítě nejistým, potlačuje iniciativu kvůli strachu z toho, že dělá něco špatného a proměňuje ho v pasivního umělce.

Jak učit dítě ve věku 3 let poslouchat své rodiče, aniž by na dítě tlačilo? Benevolentní a zaujatý postoj dospělých k jeho záležitostem pomůže dítěti uvědomit si hodnotu a jedinečnost jeho osobnosti, objektivně hodnotit schopnosti a příležitosti a nebát se iniciativy a podnětů.

Jak se vyrovnat s rozmary dítěte ve věku 3 let a najít s ním společný jazyk

Všechny děti ve věku tří let procházejí kritickým obdobím svého vývoje, ale jejich průběh závisí především na porozuměnídospělé osoby o komplexních proměnách a změnách, které psychika dítěte prochází. Nervový systém dítěte není dostatečně zralý, takže získání nových dovedností je činí emocionálně nestabilními. Pokud je dítě obklopeno milujícími lidmi, kteří mu v této těžké době rozumějí a podporují ho, negativní aspekty chování jsou vyhlazeny a vyrovnány zvýšenou péčí a pozorností dospělých. Obtíže a nerovnováhy ve vztahu jsou překonány vzájemným úsilím a krize se vyčerpává, sotva začíná.

Další věc je, když rodiče nemají ani trpělivost, ani touhu řešit „psychologické jemnosti“, a vyžadují od dítěte nezpochybnitelnou poslušnost a přísné dodržování pravidel chování. Tam je boj na principu "kdo je kdo", ale v tom není žádný vítěz. Na straně dospělých používají fyzickou sílu, aby rozlomili tvrdohlavost a odpor dítěte. A protože strachu z trestu, dítě poslouchá nebo se snaží chránit před zásahy do svého vnitřního světa s pomocí klamání a fikce. Tímto způsobem je přerušeno spojení mezi rodiči a dítětem a dochází k odcizení, ze kterého obě strany trpí. Chcete-li najít společný jazyk u dítěte ve věku 3 let, léčte své dítě s respektem v každém věku. Nechť je ještě malý, ale není vaším majetkem, ale nezávislou osobou a má právo na respekt. Pocit sebehodnocení se musí nutně tvořit u dítěte, stejně jako vzrůst v sebevědomí - to je velmi důležité pro další rozvoj osobnosti.

Jak se vyrovnat s rozmary tříletého dítěte, pokud tříleté dítě nevykazuje nezávislost, ale nadále zůstává „pod křídlem své matky“, aniž by pocítilo touhu dostat se zdarma? V takovém klidném „andělovi“ je snad porušeno vědomí sebe sama a necítí hranice své vlastní osobnosti. A to je vážný důvod jít k neuropsychiatrovi. Čím dříve odborník identifikuje problém, tím snazší bude vyhnout se nežádoucím důsledkům pomocí vzdělávacích her, aktivit a zvláštní rodičovské péče.