Jak rodiče ovlivňují formování osobnosti dítěte a jeho roli v jeho životě

Je těžké říci, do jaké míry bude možné později opravit první dojmy, které bude mít novorozenec při setkání s představami otce a matky. Role rodičů při utváření osobnosti dítěte je velmi obtížné přeceňovat, neboť se jedná o lidi, kteří jsou přímo zapojeni do výchovy nové osoby. Ale jak velká by byla role rodičů v životě dítěte, existují i ​​další dospělí, kteří mohou zasahovat do procesu stát se. V tomto materiálu budeme hovořit o tom, jak rodiče ovlivňují formování osobnosti dítěte a jak tento proces zlepšit.

Když se dítě narodí, ještě nechápe, kde je a proč. Neví nic o světě kolem něj, který je zpočátku omezen na dítě jeho rodinou. Budoucí vývoj dítěte, jeho budoucí vnímání světa, závisí na postoji rodičů.

Vztah mezi matkou a dítětem: jak to vnímá

Každé dítě vnímá své rodiče svým způsobem. Osoba nejblíže k dítěti je jeho matka.Přirozené pouto mezi matkou a dítětem může být velmi silné a trvá desetiletí. Dítě ji dokáže rozpoznat mezi jinými ženami, pokud ho matka vezme do náruče. Jak ale takové malé stvoření rozlišuje matku? Za prvé, dítě pozná její tepovou frekvenci a za druhé zápach, vnější známky jeho nezajímá. Ve věku do 2 let mají děti poměrně silnou psychickou a fyzickou souvislost s matkou. Taková náklonnost vyplývá ze skutečnosti, že mu zpočátku dává jídlo (mateřské mléko). Proto je dítě tak citlivé na svůj psychický a fyzický stav matky. Dítě vnímá matku jako jediný prostředek své existence.

Do konečného utváření osobnosti dítěte bude matka jeho nejvýznamnější osobou, protože ho nejen živí, ale také poskytuje spolehlivou ochranu před nebezpečím kolem sebe. Dokonce i chování většiny dětí si osvojuje matku a zvažuje se s ní jako s jedním. Spojení mezi matkou a dítětem lze udržet i v určité vzdálenosti.

Jak dítě vnímá obraz otce: vytváření vztahů s rodičem

Vznik vztahu rodič-dítě nastává mnohem později: poznání a kontakt s otcem probíhá postupně, a aby ho dítě rozpoznalo jako člena rodiny, musí uplynout určitý čas, musí si na něj nejprve zvyknout. Zpočátku nemá dítě smysl pro spřízněnost s otcem. V podstatě provádí otcovskéodpovědnosti a formování obrazu otce začíná, když dítě vyjde z dětství a přikáže k matce oslabuje.

Hlavním úkolem rodičů je zajistit potřebu ochrany a bezpečnosti dítěte. Zpočátku je většina tohoto úkolu svěřena matce a jen časem se do tohoto procesu zapojuje otec. V budoucnu by veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu dítěte měl převzít otec jako hlava rodiny. O tom, jak plní tuto povinnost, závisí do značné míry na utváření myšlenky dítěte o správnosti rodinné jednotky, jakož i na jeho duševním vývoji. Dítě vnímá otce jako podporu a ochranu před negativními vnějšími okolnostmi.

Dítě i matka by měly v otci a manželovi vidět spolehlivou podporu a ochranu, aby cítili svou sílu. V rodinách, kde matka hraje hlavní roli, musí děti stále umisťovat otce pouze z té nejlepší strany, jinak nebudou moci cítit lásku a úctu k němu, a tak bude narušeno jejich vnímání rolí rodiny, což může vést k negativním důsledkům. .

Každý rodič by měl vynaložit veškeré úsilí, aby dítě pochopilo a cítilo, že ho máma a táta milují. Jedna fráze „Miluju tě“ nestačí, protože dítě, zejména ten malý, nemůže myslet v abstraktních pojmech, ale stále nevnímá slovní formulaci.

Láska je nejspolehlivějším základem harmonického rozvoje člověka a šťastného dětství. Děti vyrostly v atmosféřerodičovské lásky k sobě navzájem a k němu, mají vyšší sebeúctu, soběstačnost, laskavost a velkorysost.

Všimli jste si, jaké změny otcovský obraz prošel v moderní společnosti? Mnoho rodin porušilo tradiční způsob rodinného života, kdy otec již není hlavou rodiny, ale je to jen doplněk. Samozřejmě, že za to mají vinu samotní muži, ale v mnoha ohledech matky, které v procesu výchovy tvoří v dítěti špatnou představu o roli muže v rodině. Ani první ani druhá neberou v úvahu důsledky takovýchto rodinných vztahů.

Táta - hlava rodiny.Ve starověku, kdy se právě objevovala instituce rodiny, byl muž mužem a hlavou. S postupem času, kdy se pojem „nepřímé“ stal nepřímým, obraz otce ve vnímání dítěte byl neoddělitelně spojen s určitou profesí, která byla často předávána z generace na generaci. Děti se začaly zajímat o to, co jejich otec dělal, napodoboval ho a učil se odborné dovednosti.

Navzdory všemu je v podvědomí moderních dětí stále korelace: otec - hlava rodiny - je profesí. Proto i když ve vaší rodině maminka vydělává více nebo chodí do práce každý den a táta pracuje doma, snažte se tuto asociativní linii v dětské mysli nevymazat, protože to může poškodit nejen dítě, ale i otce, a v mnoha případech i celé dítě. ohrožují jeho existenci. Pokuddítě přestane vnímat otce jako hlavu rodiny, pak samotný pojem „otce“ pro něj znehodnocuje.

Táta za vydělávání peněz. Zaměříte-li pozornost dítěte na to, kde táta pracuje a jaké výhody přináší ostatním, ale na to, jak moc vydělává, vede to také ke zhoršení postoje dítěte k němu, i když je dost peněz nebo hodně. Táta přestává být pro dítě zajímavý, především jako člověk, stává se pro něj druhem pytle s penězi, jinými slovy, otec získává funkce neživého objektu. Peníze jsou nezbytné pro to, aby lidé uspokojili své potřeby, a to i dítě. Postupem času se jeho postoj k otci stává jednoduše spotřebitelem. Existují případy, kdy děti tímto způsobem jednají s oběma rodiči, a proto v moderním světě tento problém stále více čelí dospělí.

Příběhy rodičů, že peníze nejsou snadné, často nezpůsobují sympatie k dětem, naopak jsou prostě naštvané. Je jasné, že v určitém okamžiku se rodiče uráží, že je děti vnímají podobným způsobem. A pokud maminka může milovat své dítě, samozřejmě, pak táta bude dělat to těžší, a časem, dětský spotřebitelský postoj může vést k rodinnému zhroucení.

Vnímání dítěte rodinou a vztah mezi rodičem

Některé matky přidávají palivo do samotného ohně, aniž by porozuměly dětskému vnímání rodiny a říkají, že jelikož otec nehraje a nepracuje s dítětem, pakdítě mu ukazuje jen lhostejnost. Táta vnímá tuto situaci svým vlastním způsobem, věříce, že se o svou rodinu nezajímá, nikoho nepotřebuje, jako člověk, má odpor. Pokud se rodiče začnou navzájem obviňovat, výsledkem bude stále odchod otce z rodiny. Měli bychom opět říci, že harmonický rozvoj osobnosti v neúplné rodině selže?

Jak se vyhnout podobné situaci? Pamatujte, že rodinné vztahy mezi rodiči vytvářejí podmínky pro pohodlí nebo nepohodlí pro dítě. Snažte se častěji mluvit se svým dítětem o práci svého otce a respektujte to, co dělá (i když se vám to nelíbí). Neměli byste se zaměřovat na materiální zboží, řekněte nám lépe, co dělá táta v práci. Vzhledem k tomu, že všechno je pro dítě nové, pak se zdá, že je pro něj naprosto jakákoliv práce zajímavá a důležitá. Pamatujte, že i ta nejtěžší práce může být prezentována takovým způsobem, že dítě bude tímto tématem dlouho odnášeno.

Úloha matek při utváření obrazu otce.Donedávna nikdo neměl v úmyslu vytvořit pozitivní obraz otce u dítěte. Dříve, bez otce, ani matka ani děti nemohly existovat, protože to byl on, kdo byl živitelem rodiny v rodině. Teď, když sociální role žen a mužů již nemá takové jasné hranice, když je matka a jedna z nich plně schopna dát dítě na nohy, otázka správného utváření obrazu otce v mysli dítěte nikdy nevznikne. Tento obraz sám o sobě nemusí být vytvořen. V takovýchSituace záleží hodně na matce, protože dítě nejprve poslouchá její slova, její názor a její postoj k otci, kterého převezme.

Jak ale může matka pochopit, jaké vlastnosti by měly být zdůrazňovány, aby se dítě mohlo stát pozitivním a respektujícím vnímáním otce. K tomu, jen si pamatujte, jaké vlastnosti jsou oceňovány v zástupci silnější sex.

V naší tradici jsou takové kvality jako laskavost, šlechta, odvaha, nezištnost, inteligence, loajalita, připravenost pomáhat druhým, neokázalost, usilovnost, šetrnost atd. Vždy oceňovány a oceňovány a oceňovány

.

Je poměrně obtížné najít ideál, který by měl všechny uvedené vlastnosti, ale alespoň několik z nich existuje v každém manželovi, v průběhu let je prostě zastavíme. Dotýkat se otcův důstojnosti v rozhovorech, to stojí za to zdůraznit, že to není jen jeho osobní charakteristiky, ale kvality, které opravdoví muži posednou. Děti tak budou vytvářet myšlenky, které jim pomohou ve vlastním životě.

Jak dítě vnímá lásku rodičů a jejich úlohu v rodinné výchově

Rodiče a jejich úloha v rodinné výchově je velmi důležitá a matky a otcové by si měli uvědomit, že nejdůležitější věcí pro plný rozvoj osobnosti není to, jak moc maminka vydělává, ale kolik tát není, kdo si s dítětem často hraje. nebo chůze s ním, který kupuje lepší dary, a jaký druh autority od rodiče je tvořen od prvních dnůživota dítěte. O tom, jak dítě vnímá rodiče, záleží na jeho budoucím osudu a úspěchu v životě. Pokud dítě nerespektuje mámu nebo tátu, a pokud jeden z nich postaví dítě proti druhému, nepřinese to nic dobrého pro rodinu a charakter dítěte. Nerešpektování matky nebo otce bude dále růst do neúcty k druhým, ke své ženě nebo manželovi, dětem. Pamatujte, že všechno pochází z rodiny, a problémy, s nimiž se může dítě setkat v dospělosti, mohou být problémy, kterým čelí jeho rodina, když je malý a nepřekoná je, nebo to udělal špatně. Stojí také za zvážení, jak děti vnímají lásku svých rodičů, a ne manipulovat s tímto konceptem ze všech důvodů.

Genderové rozdíly v chování chlapců a dívek v předškolním věku

Když si dítě začne uvědomovat rozdíly mezi pohlavími dětí, identifikuje se s osobou určitého pohlaví, jeho rodiče vnímají také sexuální charakter. Proto chlapci a dívky vidí své rodiče jinak. Rozdíl v chování chlapců a dívek vytváří podmínku pro plný rozvoj osobnosti. Navrhujeme seznámit se s hlavními genderovými rozdíly v předškolním věku, abychom je zohlednili ve vzdělávání.

Dívky.Pro ně je obraz matky velmi důležitý, protože když se stanou ženami samými, v jejich podvědomí je stále obraz malé bezbranné dívky, která se chce přiblížit své matce.

Rozdíly mezi chlapci a chlapcidívky jsou, že mateřské návyky jsou přenášeny a dcery. Dělá si boty na patě, snaží se o matčiny šaty a korálky, dívka z raného věku chce být jako její milovaná matka. Nebojujte touhu dívky být krásná, stejně jako matka, nedívejte se jí a trestejte ji za kazení drahé rtěnky nebo trhání šatů. Naopak, snažte se tuto touhu své vlastní dcery podporovat, kupovat ji, například dětskou kosmetiku nebo nové šaty, krásnou vlasovou bandu nebo boty. Ve vnímání dítěte je matka ideálním vzorem, ať je to tak. To je lepší, než když má jiný vzor, ​​a ne vždy dobrý.

Nejprve dívky vnímají otce jako něco neobvyklého a zajímavého, tolik se chová koketně vůči svému otci. Pak, když vidí jeho sílu, začínají ho respektovat. Když se dívá, jak se otec chová se svou matkou, dívka se učí budovat vztahy s opačným pohlavím.

Chlapci.Matka hraje pro svého syna skromnější roli. Hlavní věc, kterou by se měl syn naučit od své matky, je správný postoj k opačnému pohlaví. Zbytek by měl vyučovat otec, nikoli metodou příběhu, ale živým příkladem toho, jak by se měl člověk chovat. Pokud dívky napodobují maminky, pak chlapci chtějí být jako táta. Pozorování jeho chování a jednání, dítě, na podvědomé úrovni, tvoří pro sebe principy svého budoucího chování.